Şirketler Hukuku

Ş irketler hukuku, ticaret hukuku gövdesinde yer alan ve ticaret şirketlerinin kurulması, birleştirmesi, bölünmes, devir teslim edilmesi, tip değiştirmesi, tasfiyesi gibi konulara dair normaları kapsayan ve ticaret şirketlerine ilişkim hukuki ilişkileri inceleyen bir hukuk dalıdır. Ticaret ve şirketler hukukunun zaman içindeki gelişim süreci incelendiğinde, ticarete dair hukuki düzenlemelere ilk defa M.Ö. 2000 yıllarında "Hamurabi" Kanunları'nda faiz, komisyon, şirketlere dair düzenlemelerle rastlanmıştır. İlerleyen çağlarda ticaret ve şirketler hukuku, sosyal, kültürel, siyasal, ekonomi, toplumsal alandaki gelişimlerle paralel olarak gelişmeye devam etmiştir. Yakın Çağ ile birlikte kanunlaştırma hareketleri ivme kazanmıştır. Bunun örneği 1807 tarihli Fransız Ticaret Kanunu'dur; ancak gerçek manada ticaret şirketlerinin yaygınlaştığı ve ticaret asrı olarak nitelendirilen dönem 20. yüzyılda yaşanmıştır; bu yüzyılda özellikle uluslararası ticaretin artması sebebiyle ticaret alanında kurumsallaşma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda modern anlamda tüzel kişiliği haiz ticaret şirketleri oluşturulmuştur; bu gelişim şüphesiz anılan alana ilişkin başlıca faaliyet ve uyuşmazlık konularını çözüme kavuşturmak üzere ticaret ve şirketler hukukunun modernleşme süresini de çabuklaştırmıştır.
Companiy
Ülkemiz yönünden Cumhuriyet öncesi dönemde ticaret ve şirketler hukuku alanında İslam hukuku gerçekleştirilmiş; bu alana dair düzenleyici hükümler Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin (Mecelle) Kitap-üş Şirket kısmında düzenlenmiştir. Cumhuriyetin sonrası dönemde ise İslam hukuku terk edilmiş ve 1926 yılında Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe koyulmuştur.
Kampıniy
Söz konusu Kanun, 1956 tarihinde yürürlükten kaldırılarak, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girmiştir; n,hayet 2011 yılında is 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girmiştir. Şirketler hukukuna ilişkin hükümler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 124-644. maddeleri arasında yerini almaktadır. Adi şirketlere ilişkin hükümler ise 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 620-644. maddeleri arasında düzeltilmiştir.
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.