Enerji Hukuku

E nerji hukukunu oluşturan dört hakiki husus vardır. Bunlardan birincisi, elektrik piyasasına ilişkin olanıdır. Diğerleri ise doğalgaz, petrol ve LPG olarak sayılabilir. Bunların üretimi, dağıtımı ve iletimi konusundaki kurallara detaylıca işlenir. Bundan ötürü sadece kanunlar değil, mevzuat ve tebliğler de hazırlanır. Sürekli güncellenen bir alanı ifade eden enerji hukuku, dünyadaki gelişmelere ve değişimlere bağlı olarak yenilenebilir. Bu piyasayı düzenleyen ve denetleyen bağımsız kurum olarak ise yetkili merci EPDK’dır.

E nerji piyasasına ilişkin önemli düzenlemelerden birisi 1984’de çıkarılan 3096 sayılı kanundur. Belirtilen kanunlarla beraber elektrik dağıtımı özel teşebbüslerce yapılabilecek hale getirilmiştir. Yap işlet devret modelinin benimsendiği elektrik tedarik ve iletim hakkının özel işletmelere devri ile enerji sektörünün yenilenmesi, yatırımlarla daha güçlü bir altyapıya sahip olması amaçlanmıştır. Bu düzenlemeye göre, elektrik dağıtım ve iletimi ile ilgili mülkiyet devlete ait olup, işletme hakkı sözleşmede yazılı süreye kadar yüklenici firmaya devredilir. Sürenin dolmasından sonra elde edilen imtiyaz ve haklar dolar.
wind-energy

Enerji Hukuku Neleri Kapsar?

Enerji hukuku ile enerji sektörüne yönelik kapsamlı ve detaylı bir işleyiş çerçevesi ortaya konulmuştur. Başta, enerjinin çıkartılması ve çıkartılan enerjinin üretimine dair tüzük, santrallerin inşası ve yönetimi için gereken izinlerle alakalı kapsamlar çizilmiştir. Bunlarla beraber, enerji piyasasıyla ilgili işlemler de enerji hukuku kapsamına girer. Doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol, elektrik ve bunlarla ilgili enerji sözleşmelerinin hukuki kapsamları belirlenmiştir. Enerji iletimi, dağıtımı gibi yetki belgelerine sahip işletmelere yönelik iptal davaları da enerji hukuku kapsamına girer.
decision-making

İhlaller Ve Usûlsüzlük

Bu alanda yapılan ihlaller, uyuşmazlık sorunlarının çözümünde de enerji hukukundan yararlanılır. Enerji satışı gerçekleştiren işletmelerin yaptığı usulsüzlüklere karşı yürütülmesi gereken süreç ve cezalar da enerji hukuku kapsamında değerlendirilir. Kaçak bir şekilde yurda sokulduğu tespit edilen akaryakıtların tespit edilmesi ve sorumluların hukuk karşısına çıkarılması, haksız rekabetin engellenmesi, enerji hukuku kapsamındaki bazı davalara örnek gösterilebilir.
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.