İcra Hukuku

İ cra İflas Hukuku’na takip hukuku da denilmektedir. Cebri icra, devletin zor kullanma gücünü belirtir. Borçlarını ödemeyen, yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere karşı, devlet yardımı ile alacaklarına nasıl kavuşacağını düzenleyen hukuk dalına icra ve iflas hukuku veya cebri icra hukuku denir. Cebri icra hukuku zor kullanma yetkisini sadece devlete tanımıştır. Alacaklının alacağına kavuşması için devlet, icra müdürlüğü nezdindeki icra daireleri aracılığıyla borçlunun hak ve mallarını haczeder, bu mallar en sonunda satılarak paraya çevrilir ve elde edilen para alacağa karşılık olarak ödenir.

İ cra İflas Kanunu’na göre haciz yöntemleri: 1-İlamlı icra: Mahkemenin kararına göre veya mahkeme kararı niteliğinde sayılan bir belgeye dayanan alacağın tahsil edilmesi amacıyla izlenen takip yöntemidir. 2-İlamsız icra: Herhangi bir belgeye gerek duyulmadan da açılabilen takip yöntemidir. 3-Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip: Alacağı olan kişinin elinde borçluya ait bir mal rehnedilmiş olarak bulunuyorsa ilk önce rehnin paraya dönüştürülmesi yoluyla takibe başvurmalıdır.
İcra İcon

İcra ve İflas Kanunu’nda yer alan haciz çeşitleri:

1-İhtiyati Haciz: Geçici hukuki koruma önlemidir. Alacağı elde etmek için değil teminat altına almak için düzenlenen bir tedbirdir. 2-Konkordato: İşleri yolunda giden borçluyu(genellikle şirketler) korumak amaçlı düzenlenen bir kurumdur.
decrease
3-Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma: Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin haciz yoluna başvuran alacaklıların uzlaşmasını ve faaliyetine devam etmesine imkan sağlayan bir kurumdur. 4-İptal Davası: Borçlular, henüz malları haciz edilmeden önce haczedilmesini önlemek amacıyla ellerindeki mallarını satarlar ise alacaklılar bu dava yoluyla bu işlemlerin iptalini sağlayabilirler. Bu sayede alacaklılar alacaklarını tahsil edebilirler.
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.